Η βαρηκοΐα είναι μια σοβαρή πάθηση που βασικά δυσχεραίνει την επικοινωνία του ανθρώπου, με αποτέλεσμα να δημιουργεί ανασφάλεια, μειωμένες ανθρώπινες σχέσεις και δραστηριότητες και πολλές φορές αρνητικότητα στη δημιουργία.

Τα Ακουστικά Βαρηκοΐας αποτελούν ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης της βαρηκοΐας όταν υπάρχει η ένδειξη για την εφαρμογή τους.

Load More