Δύο αυτιά είναι καλύτερα από ένα ! 
Φυσιολογική ακοή: Η φύση έχει εφοδιάσει όλα τα θηλαστικά με δύο ίσης λειτουργίας αυτιά ως το κυριότερο μέσο επιβίωσης γιά να εντο­πίζουν την λεία τους και να ακούν έναν εχθρό ή τον κίνδυνο που πλησιάζει.

Γιά μας σήμερα, η ακοή με δύο αυτιά είναι αναγκαία γιά να επιζήσουμε στην κίνηση των δρόμων και την πολυκοσμία και να ξεχωρίζουμε την ομιλία στον θορυβώδη μας πολιτισμό. Γιά πολλούς η σωστή ακοή με δύο αυτιά σημαίνει την διαφορά του να ακούς ή να ακούς και να καταλαβαίνεις.

Είδατε τώρα κανέναν να φοράει ένα μόνο γυαλί; Τα μονόκλ καταργήθηκαν όταν φάνηκαν τα πλεονεκτήματα της ισορρο­πημένης όρασης με τα δύο μάτια. Αντίστοιχα η βοήθεια ακοής στα δύο αυτιά έχει τα ίδια πλεονεκτήματα.

Η ακοή με τα δύο αυτιά βοηθά να ενεργείτε με την μέγιστη ικανότητα γιατί μπορείτε:

Να εντοπίζετε τον ήχο.

Η ικανότης εντοπισμού της προέλευσης του ήχου εξαρτά­ται από δύο ίσα λειτουργούντα αυτιά. Για παράδειγμα - ακούμε ένα αυτοκίνητο να πλη­σιά­ζει. Πως ξέρουμε από ποιά κατεύθυνση; Η φύση μας το λέει γιατί ο ήχος που πλησιάζει έρχεται μερικά μικροδευτερόλεπτα νωρίτερα στο κοντινότερο αυτί από ότι στο άλλο. Αυτές οι ελάχιστες διαφορές που μεταδίδονται στον εγκέφαλο από τα δύο αυτιά του επιτρέπουν να βγάλει το ζωτικό συμπέρασμα σχετικά με τη θέση του αυτοκινήτου. Εάν λειτουργεί μόνο το ένα αυτί οι αναγκαίες αυτές πληροφορίες δεν φθάνουν στον εγκέφαλο.

Να έχετε καλύτερη κατανόηση σε θορυβώδη μέρη.Η ακοή με δύο αυτιά βοηθά στην αποφυγή του θορύβου βάθους και βελτιώνει την κατανόηση. Άνιση ακοή στα δύο αυτιά είναι μεγάλο μειονέκτημα σε θορυβώδες περιβάλλον. Μπορεί ένα ακουστικό να βοηθά στην ησυχία αλλά να μην βοηθά σε θόρυβο. Μόνο με δύο ακουστικά μεγιστοποιείται η κατανόηση σε θόρυβο.

Να ακούτε με λιγότερη ένταση.

Ένας ήχος στα δύο αυτιά φαίνεται δυνατότερος από τον ήχο ίδιας έντασης που δίδεται στο ένα μόνο αυτί. Κατά συνέπεια ο χρήστης δύο ακουστικών βάζει τον ρυθμιστή έντασης του καθενός πιο χαμηλά με αποτέλεσμα πιο ευχάριστο ήχο και λιγότερους θορύβους. Να ακούτε ίδια από τις δύο μεριές. Φορώντας δύο ακουστικά μπορείτε να ανταποκρίνεσθε στη συζήτηση ίδια δεξιά και αριστερά με μεγάλη ευκολία.

Να απολαμβάνετε καλύτερη ποιότητα ήχου.

Οι χρήστες δύο ακου­στικών αναφέρουν πολλά πρόσθετα πλεονεκτήματα: φυσικότερη ποιότητα ήχου, ανακούφιση από την προσπάθεια ακοής και βελτιωμένη ικανότης σωστής ακοής και ανταπόκρισης.

Όλοι οι βαρήκοοι μπορούν να ωφεληθούν από την στερεο­φωνική εφαρμογή ακουστικών.

Με ελάχιστες εξαιρέσεις όλοι οι βαρήκοοι μπορούν να απολαμβάνουν την βελτίωση της στερεοφωνικής ακοής είτε έχουν μεγάλη ή και μικρή βαρηκοΐα

Απολαύστε τα πλεονεκτήματα της διπλής εφαρμογής:

  • Ακούτε με δύο αυτιά όπως προβλέπει η φύση
  • Κατανοείτε καλύτερα σε θορυ­βώδες περιβάλλον
  • Εντοπίζετε την προέλευση του ήχου
  • Χαίρεστε φυσιολογική κοινω­νική ζωή
  • Ακούτε με λιγότερη ένταση, επομένως πιο καθαρά