ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GOLDEN AGE ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

 

10.00 -12.30 Τακτική Γ. Συνέλευση
12.30 -13.00 Διάλειµµα – Ελαφρύ γεύµα
13.00 -15.30 Ψηφοφορία
16.00 Ανακοίνωση Ψηφοφορίας
16.00 -17.00 Συνεδρίαση Νέου Διοικητικού Συµβουλίου για την εκλογή προεδρείου

Με εκτίµηση Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος
Δηµήτρης Χρυσικός, MSc

Ο Γεν. Γραµµατέας
Πάρις Κώνστας

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ


ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ : 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, ημέρα Σάββατο
ΤΟΠΟΣ : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «GOLDEN AGE»
(ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 57, ΑΘΗΝΑ)
ΏΡΑ: 10:00 π.μ. – 16 :00 μ.μ.

Στην Αθήνα σήμερα, 06-06-2017, και ώρα 10 :00 π.μ. συνεδρίασε η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που συγκροτήθηκε την 22α Μαΐου 2017 σύμφωνα με την παρ. δ του αρθ. 17 του ισχύοντος Καταστατικού, προκειμένου να ανακηρύξει τους υποψηφίους για τις εκλογές αρχαιρεσιών της 24ης Ιουνίου 2017.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής είναι :
Α) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Β) Δουλδέρης Γεώργιος
Γ) Περίδη Ελένη
και το αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Μπαξεβανίδης Χρυσόστομος

Παραδόθηκε από το Δ.Σ. η λίστα 16 υποψηφίων για τις εκλογές, οι οποίοι εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την 4η Ιουνίου 2017, υπέβαλλαν την υποψηφιότητά τους, όπως ορίζει το άρθρο 17 του ισχύοντος Καταστατικού.
Διαπιστώθηκε ότι τρεις υποψήφιοι ήτοι :
1. Αντωνόπουλος Ευθύμιος,
2. Δούναβης Χρήστος και
3. Νταλιός Θεόδωρος
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. γ του άρθρου 17 του ισχύοντος Καταστατικού και συγκεκριμένα, δεν είναι μέλη του Συλλόγου κατ’ ελάχιστο για δύο έτη, αφού τυγχάνουν μέλη του Συλλόγου, ο μεν πρώτος κύριος Αντωνόπουλος Ευθύμιος από την 2 Φεβρουαρίου 2017, ο δε δεύτερος κύριος Δούναβης Χρήστος από την 24 Ιανουαρίου 2017 και ο τρίτος κύριος Νταλιός Θεόδωρος από την 5 Φεβρουαρίου 2017.
Ακολούθησε ψηφοφορία των μελών της Εφορευτικής και αποφασίστηκε ότι :

« Η ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της εφορευτικής επιτροπής είναι ότι βάσει του καταστατικού, που όλα τα μέλη έχουμε αποδεχθεί, δεν μπορούν να γίνουν δεκτές υποψηφιότητες μελών που δεν έχουν συμπληρώσει τα 2 έτη.»

Κατόπιν τούτων, η Εφορευτική Επιτροπή απορρίπτει τις υποψηφιότητες των άνω τριών υποψηφίων, ήτοι του κυρίου Αντωνόπουλου Ευθύμιου του κυρίου Δούναβη Χρήστου και του κυρίου Νταλιού Θεόδωρου και ανακηρύσσει τους κάτωθι υποψηφίους (με αλφαβητική σειρά) για τις αρχαιρεσίες του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» για τις 24 Ιουνίου 2017.

 1. Ανδρεάδη Γεωργία του Δημητρίου
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΤΟΧΟΙ
 2. Ανδρεάδης Ιωάννης του Τηλεκλη
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΤΟΧΟΙ

 3. Βράϊλας Νικόλαος του Γεωργίου
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΤΟΧΟΙ

 4. Δημόπουλος Ανδρέας του Γεράσιμου
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΤΟΧΟΙ

 5. Δουράκος Σπυρίδων του Στυλιανού
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΤΟΧΟΙ

 6. Κασάπογλου Ανέστης του Αγησιλάου
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΤΟΧΟΙ

 7. Κώνστας Πάρις του Επαμεινώνδα
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΤΟΧΟΙ

 8. Μαραγκός Αργύριος του Ευαγγέλου
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΤΟΧΟΙ

 9. Μαρκάτος Νικόλαος του Άγγελου
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΤΟΧΟΙ
 10. Ξεπαπαδάκης Δημήτριος του Στυλιανού
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΤΟΧΟΙ
 11. Σπυριδωνίδης Μιχαήλ του Γεωργίου
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΤΟΧΟΙ
 12. Τσίγκος Αθανάσιος του Δημητρίου
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΤΟΧΟΙ
 13. Χρυσικός Δημήτριος του Κωνσταντίνου
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΤΟΧΟΙ

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, αφού ανέγνωσαν το παρόν το υπέγραψαν έκαστο όπως ακολουθεί και το παραδίδουν για δημοσίευση, όπως ορίζει το Καταστατικό.
ΑΘΗΝΑ, 06-06-2017
ΤΑ ΜΕΛΗ Της ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος / Δουλδέρης Γεώργιος / Περίδη Ελένη