1. Η χρήση της διάφανους, στο σηµείο του στόµατος, µάσκας πιθανώς να ψαλιδίζει µερικές από τις υψηλές συχνότητες. Το ζήτηµα αυτό είναι προς περαιτέρω διερεύνηση.

2. Τα ακουστικά Βαρηκοΐας καθώς και τα ear tips µετά από κάθε δοκιµή και εφαρµογή θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται. Τοποθετούνται σε υλικό, συνήθως χαρτί, που αµέσως µετά την χρήση το πετάµε
3. Τα ακουστικά κεφαλής και το οστεοφωνο των ακοοµετρητών µετά από κάθε µέτρηση θα πρέπει επίσης να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται
4. Τα Ακουστικά Βαρηκοΐας πριν από κάθε ενέργεια τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει και αυτά να απολυµαίνονται
5. Κατά την διαδικασία δοκιµών σε ηχοµονωτικό θάλαµο, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται γάντια µιας χρήσης, προστατευτική µάσκα και εάν είναι δυνατόν και εφικτό πρόσθετη µάσκα από plexil glass χωρίς αυτό το τελευταίο να επηρεάζει την οµιλία του εξεταστή και την σωστή διαδικασία.
6. Μετά από αυτές τις ενέργειες θα πρέπει όλα τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν να αντικαθίστανται.
7. ΟΙ συσκευές λήψης των µέτρων του έξω ακουστικού πόρου καθώς και το ωτοσκόπιο θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται.
8. Απολύµανση του χώρου µετά από κάθε εξέταση
9. Αυτονόητο ότι η χρήση µάσκας των επισκεπτών – πελατών αλλά και των συνοδών τους είναι απαραίτητη καθ’ όλη την διάρκεια παραµονής τους στον χώρο µας.
10. Απαραίτητη προϋπόθεση καλής υγιεινής και ασφάλειας είναι ο συχνός αερισµός όλων των χώρων και η τήρηση των προβλεπόµενων αποστάσεων


Δηµήτρης Χρυσικός
MSc Πρόεδρος ECAT