ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητά Μέλη
Σε συνέχεια της διαδικασίας για την διενέργεια αρχαιρεσιών του συλλόγου μας για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου σας ενημερώνουμε ότι δήλωσαν συμμετοχή τα 7 παρακάτω μέλη και κατά σειρά δήλωσης:


1. Χρυσικός Δημήτριος
2. Ξεπαπαδάκης Δημήτριος
3. Κασάπογλου Ανέστης
4. Μαραγκός Αργύρης
5. Τσίγκος Αθανάσιος
6. Κώνστας Πάρις
7. Δουλδέρης Γεώργιος

Βάση του άρθρου 17 του καταστατικού μας δεν μπορούν να γίνουν αρχαιρεσίες γιατί ρητά ορίζει ότι “Σε περίπτωση μη υποβολής τουλάχιστον εννέα (9) υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες, παρατείνεται η θητεία του υπάρχοντος εκλεγμένου Δ.Σ. και προσδιορίζεται η επανάληψη των αρχαιρεσιών μέσα σε ένα έτος το αργότερο”.


Κατόπιν τούτου το παρόν διοικητικό συμβούλιο θα συνεχίσει την θητεία του και όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν θα οργανώσει έκτακτη Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες.


Αθήνα, 26-10-2020

 

   

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

 
 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Τσίγκος

   

Ο Γεν. Γραμματέας

Πάρις Κώνστας