ΕΚΤΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2021
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 10.00 π.μ.

 

1. Μετά την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κ. Δουράκου Σπυρίδων με email που απέστειλε την 23 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:42 μ.μ. προς την Γραμματεία του Συλλόγου, την θέση του έλαβε το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κ. Δημόπουλος Ανδρέας, όπως αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες της 6ης Ιουλίου 2017.

2. Ως εκ τούτου, μετά την αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε χώρα σήμερα, ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 10.00 π.μ του Συλλόγου Ακοοπροθετιστών Ελλάδος, κατόπιν νόμιμης και εμπρόθεσμης πρόσκλησης των μελών, σύμφωνα με το καταστατικό, μέσω διαδικτυακής φόρμας λόγω ειδικών συνθηκών (επιδημία κορονοιού-COVID)

Απεστάλη στο email που έχουν δηλώσει προς την Γραμματεία, ένα email  συμμετοχής σε 154 ταμειακώς ενήμερα μέλη και επίσης απεστάλη στα 154 ταμειακώς ενήμερα μέλη ένας ειδικός σύνδεσμος ψηφοφορίας. Η συζήτηση κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε χώρα από τις 10:00 πμ έως τις 11:30 πμ, ότε και τερματίστηκε λόγω περάτωσης των θεμάτων συζήτησης και η ψηφοφορία, μέσω του ειδικού σύνδεσμου παρέμεινε ανοιχτός από τις 10:00 πμ και τερματίστηκε στις 13:00 μμ, με τα εξής θέματα ψηφοφορίας:

Α) Εγκρίνετε την διατήρηση της ιδιότητας μέλους του ΣΑΕ και κατ’ επέκταση και του δικαιώματος του εκλέγειν (δικαίωμα ψήφου) στις επερχόμενες αρχαιρεσίες, όσων όφειλαν επί σειρά ετών την ετήσια συνδρομή τους και εξόφλησαν αποδεδειγμένα πλήρως και ολοσχερώς τις οφειλές τους προς τον Σύλλογο εντός του τρέχοντος έτους 2021 ή και εντός τριών εργασίμων ημερών από σήμερα; ΝΑΙ / ΟΧΙ

Β) Εγκρίνετε την διατήρηση της ιδιότητας μέλους του ΣΑΕ και κατ’ επέκταση και του δικαιώματος του εκλέγεσθαι (δικαίωμα υποψηφιότητας) στις επερχόμενες αρχαιρεσίες, όσων όφειλαν επί σειρά ετών την ετήσια συνδρομή τους και εξόφλησαν αποδεδειγμένα πλήρως και ολοσχερώς τις οφειλές τους προς τον Σύλλογο εντός του τρέχοντος έτους 2021 ή και εντός τριών εργασίμων ημερών από σήμερα; ΝΑΙ / ΟΧΙ

Γ) Εγκρίνετε τον απολογισμό και ισολογισμό του ΔΣ  για την περίοδο 2017-2021 όπως αυτά παρουσιάστηκαν στην Γενική Συνέλευση της 3ης Οκτωβρίου 2021; ΝΑΙ / ΟΧΙ

Τα αποτελέσματα όπως μας δόθηκαν από τον διαχειριστή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι τα εξής:

A) Επιλογή Πλήθος Ποσοστό

     ΝΑΙ          56                 73,68%

     ΟΧΙ          19                 25,00%

     ΛΕΥΚΟ    1                   1,32%

     ΣΥΝΟΛΟ  76                100%

Β) Επιλογή    Πλήθος         Ποσοστό

     ΝΑΙ          21                 27,63%

     ΟΧΙ          54                 71,05%

     ΛΕΥΚΟ    1                   1,32%

     ΣΥΝΟΛΟ  76                100%

Γ) Επιλογή    Πλήθος         Ποσοστό

     ΝΑΙ          71                 93,42%

     ΟΧΙ          1                   1,32%

     ΛΕΥΚΟ    4                   5,26%

     ΣΥΝΟΛΟ  76                100%

 Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το επίσημο βιβλίο πρακτικών των Γ. Συνελεύσεων του Συλλόγου Ακοοπροθετιστών Ελλάδας.