Αθήνα, 27/01/2021

Αγαπητοί συνάδελφοι μέλη του Συλλόγου

Σε συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν στην ανοικτή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Αθήνα την 13/1/2017 προκειμένου να συνάψουμε τις συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ και της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου την 18/3/2017 προκειμένου να αλλάξει η νομική μορφή του Συλλόγου σε ΝΠΔΔ, αυξήθηκαν κατακόρυφα οι υποχρεώσεις μας ενώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφιερώνουν πλέον πολύ περισσότερο χρόνο σε καθημερινή βάση για την αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από τα παραπάνω δύο ζητήματα. Επιπρόσθετα, για την σωστή και άμεση αντιμετώπιση τους χρειάζεται εξειδικευμένη νομική κάλυψη και μόνιμη γραμματειακή υποστήριξη.

 

Η μόνιμη γραμματειακή υποστήριξη θα μας παρέχει την απαραίτητη και την άμεση υποστήριξή σε όλα τα θέματα. Θα συγκεντρώνει τα προβλήματα που απασχολούν όλα τα μέλη, και θα τα ενημερώνει συνεχώς για όλες τις εξελίξεις μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συλλόγου, των κοινωνικών δικτύων αλλά και μέσω mail και newsletter. Θα ενεργοποιηθεί επίσης η λειτουργία των γραφείων σε καθημερινή βάση.

Η επαναλειτουργία της ιστοσελίδας και η αναβάθμιση της με νέα δεδομένα και τις εκάστοτε ανακοινώσεις είναι το βασικό σημείο αναφοράς ενημέρωσης των μελών που βάσει του καταστατικού αποτελεί το επίσημο μέσον της καθώς και της πληροφόρησης του κοινού.

Η μόνιμη και η εξειδικευμένη νομική κάλυψη θα μας βοηθήσει σε όλα τα θέματα που θα προκύπτουν με τον ΕΟΠΥΥ και το υπουργείο Υγείας και θα μας βοηθήσει επίσης να διορθώσουμε πολλά προβλήματα που έχουν ήδη προκύψει, προστατεύοντας μας όλους από πιθανές μελλοντικές λάθος αποφάσεις, καλυμμένες πλέον με το απαραίτητο νομικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα θα μας δίνει έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση, θα μας συντονίζει με άλλους αντίστοιχους συλλόγους για την κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν και θα είναι διαρκώς δίπλα μας για όσα άλλα ζητήματα προκύπτουν.

Όλα αυτά όμως συνεπάγονται την αύξηση των εξόδων που δυστυχώς με το ισχύον σήμερα ποσό της ετήσιας συνδρομής και τα ήδη υπάρχοντα πάγια έξοδα αυτά δεν θα μπορούν να καλυφτούν.

Δυστυχώς πάρα πολλά μέλη δεν είναι οικονομικά ενήμερα και πολλά εξ αυτών για μεγάλο χρονικό διάστημα επιβαρύνοντας έτσι την άσχημη οικονομική κατάσταση. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι οι συνολικές οφειλές μελών όλων των προηγούμενων ετών ανέρχονται στο ποσό των €60.000 ενώ μόνο από το 2018 αυτές ανέρχονται στο ποσό των €30.000. Με τα ποσά αυτά στο ταμείο του Συλλόγου οι προϋποθέσεις διαχείρισης πολλών υποθέσεων θα ήταν πολύ διαφορετικές προς όφελος του Συλλόγου και όλων των μελών του.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε όλα τα μέλη να εξοφλήσουν τις τρέχουσες και τις παλιές υποχρεώσεις τους, έστω και με σταδιακή ρύθμιση. Καλούμε επίσης όσα μέλη   το επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή και να αναλάβουν μέσω των επιχειρήσεων τους μέρος αυτού του αυξημένου κόστους είτε καλύπτοντας ένα ποσό απευθείας, είτε μέσω δωρεάς προς τον σύλλογο.

Ως εκ τούτου και για όλους τους αναφερόμενους παραπάνω λόγους αλλά και των επικείμενων υποχρεώσεων και ενεργειών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επαναφορά της ετήσιας συνδρομής μέλους στα €150 για το 2021, ποσό που ίσχυε μέχρι και το 2013. Εδώ να σημειώσουμε ότι η ετήσια συνδρομή παραμένει σταθερή στα €80 από το 2014 ενώ στα παρελθόντα έτη είχε οριστεί ακόμα και στα €200 ενώ παράλληλα το 2009 & το 2010 υπήρξε επί προσθέτως και έκτακτη συνδρομή €80 & €50 αντίστοιχα

Ελπίζουμε στην θετική σας ανταπόκριση προκειμένου να αναβαθμιστεί αφενός μεν το κύρος του Συλλόγου έναντι όλων των φορέων, κρατικών και μη, και αφετέρου να επιτευχθεί η επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων του σε καλύτερες βάσεις προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα και τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι μας στην καθημερινή πρακτική.

 

   

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

 
 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Τσίγκος

   

Ο Γεν. Γραμματέας

Πάρις Κώνστας