ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΟΣΟ  ΕΤΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1) Γνωμάτευση από οποιονδήποτε ΩΡΛ & Ακοόγραμμα 
2) 3 προσφορές 
3) Τιμολόγιο
469,55€ 3
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
AMERICΑN EXPRESS
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
EUROBANK
1) Γνωμάτευση και Ακοόγραμμα από κρατικό Νοσοκομείο
2) 3 προσφορές
3) Τιμολόγιο


H ALPHA BANK δίνει δύο ακουστικά, αρκεί να το γνωματεύει ο ιατρός τους

Δίνουν περίπου το 95%του τιμολογίου 3
ΔΕΗ 1) Γνωμάτευση, και ακοόγραμμα από συμβεβλημένο ΩΡΛ ιατρό,
2) Έντυπο από την υπηρεσία της ΔΕΗ,
3) Τιμολόγιο 

(Επίσης δικαιολογεί 50 μπαταρίες τον χρόνο, καθώς και ανταλλακτικά )

352,16€ 
-10% για τους άμεσα ασφαλισμένους
& -15% για τους έμμεσα. Για τους εργαζομένους δίνει 2 ακουστικά
5
ΔΗΜΟΣΙΟ (Ο.Π.Α.Δ.) 1) Βεβαίωση και ακοόγραμμα διευ/ντού κρατικού νοσοκομείου, 
2) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν προμηθευτεί ακουστικό τα τελευταία 5 έτη
3) ΑΦΜ, Ταυτότητα & Βιβλιάριο ασθενείας
4) Τιμολόγιο

Για τα παιδιά των υπαλλήλων και συνταξιούχων που έχουν νευροαισθητήριο βαρηκοία άνω του 80% μη αναστρέψιμη δίνουν 400,00€ για κάθε ακουστικό, μείων 25% που είναι η συμμετοχή τους ανά διετία

220,00€
(η απόδειξη πρέπει να είναι από 300,00 € και πάνω)
-25% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
5
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1) Γνωμάτευση, 
2) Ακοόγραμμα από δικό τους ΩΡΛ γιατρό, 
3) Τιμολόγιο
382,00€ στους άμεσα ασφαλισμένους
323,00€ στους έμμεσα ασφαλισμένους
2
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1) Γνωμάτευση 
2) Ακοόγραμμα από οποιονδήποτε ΩΡΛ ιατρό
3) Τιμολόγιο
1.000,00€ 
-10%
3
Ε.Υ.Δ.Α.Π 1) Γνωμάτευση, 
2) Ακοόγραμμα από δικό τους ΩΡΛ γιατρό, 
3) Στον Αρχίατρο για έγκριση 
4) Τιμολόγιο
410,86€ 3
ΗΛΠΑΠ 1) Βεβαίωση και Ακοόγραμμα Κρατικού Νοσοκομείου, 
2) 3 προσφορές, 
3) Τιμολόγιο και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο ( η Επιτροπή κρίνει αν χρήζει 2 ακουστικά και κάθε πόσα χρόνια)

- Οι συνταξιούχοι υπάγονται στο ΙΚΑ

205,40€ 3
Η.Σ.Α.Π. 1) Γνωμάτευση και ακοόγραμμα από οποιοδήποτε ΩΡΛ,
2) Σφραγίδα ελεγκτή ιατρού
3) Τιμολόγιο, 
4) Αίτηση του ταμείου
410,00€ 5
ΙΚΑ 1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για την επιτροπή από τον ιατρό του ΙΚΑ
2) Τιμολόγιο και εγγύηση πηγαίνει 
3) Διατακτική ( σε κάποια ΙΚΑ)

Σε κάποια ΙΚΑ χρειάζεται το τιμολόγιο πριν το ραντεβού με την επιτροπή.

400,0€ 4
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ 1) Γνωμάτευση και ακοόγραμμα από Συμβεβλημένο ΩΡΛ,
2) Εγκριση από την επιτροπή, 
3) Τιμολόγιο
376,0€ 4
ΝΑΤ
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
1) Γνωμάτευση και ακοόγραμμα από Κρατικό νοσοκομείο,
2) Να γραφτεί στο βιβλιάριο και στο συνταγολόγιο, 
3) Σφραγίδα διευθυντή και έγκριση από ΩΡΛ του ταμείου, 
4) Γνωμάτευση βαρηκοίας από 55% έως 85% στο ένα αυτί.
5) Τιμολόγιο (ημερομηνία μεταγενέστερη της έγκρισης από τον ελεγκτή)
350,00€
για κάθε ακουστικό
3
ΟΓΑ
ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

Χορηγεί μόνο στην περίπτωση που έχει κάνει χειρουργική επέμβαση ο ενδιαφερόμενος, και χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Γνωμάτευση και ακοόγραμμα δ/ντού Κρατικού Νοσοκομείου
2) Έγκριση θεωρημένη από τον ελεγκτή ιατρό
3) Υπεύθυνη δήλωση προσωπικής χρήσης ακουστικού
4) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας
5) Τιμολόγιο
  • Για παιδιά 293,47 €για 2 ακουστικά εφ’ άπαξ.
  • Κάτω των 20 ετών500,00€ με γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου και τιμολόγιο
  • Μετά από εγχείριση160,00€
 
ΟΣΕ Υπάγονται στο ΤΑΜΕΙΟ του ΤΑΠΟΤΕ    
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 1) Γνωμάτευση και Ακοόγραμμα, 
2) κίτρινη εντολή στο βιβλιάριο από τον ΩΡΛ ιατρό ότι χρήζει ακουστικού,
3) Τιμολόγιο 
352,16€ 5
Τ.Α.Ε.Τ.Α.
(Εργατών Τύπου)

 

1) Γνωμάτευση και ακοόγραμμα από Κρατικό Νοσοκομείο
2) 3 Προσφορές
3) Τιμολόγιο

 

75% του τιμολογίου 2
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. 1) Γνωμάτευση οποιονδήποτε ΩΡΛ, γραμμένο στο συνταγολόγιο, 
2) Ακοόγραμμα, 
3) 3 προσφορές, 
4) Τιμολόγιο

 

75% του τιμολογίου  
Τ.Α.Κ.Ε. (Κληρικών)
Υπάγονται στο Ταμείο του ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
146,74 €  
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

 

1) Ακοόγραμμα
2) Γνωμάτευση από οποιονδήποτε ΩΡΛ, 
3) Εγκριση από τον ιατρό, 
4) Τιμολόγιο
350,00€ 

 

3
Τ.Α.Ξ.Υ.
(Ξενοδοχοϋπαλλήλων)

 

1) Γνωμάτευση συμβεβλημένου ΩΡΛ και ακοόγραμμα, 
2) Στο μητρώο για έγκριση
3) Τιμολόγιο

Δίνουν 2 ακουστικά αν χρειάζεται.

 

205,43€ για αέρινη
264,12€ για οστέϊνη

 

 
Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε.
( εν ενεργεία )

 

1η Παροχή Ακουστικού:
1) Γνωμάτευση ΩΡΛ Κρατικού Νοσοκομείου, 
2) Ακοόγραμμα, 
3) Σφραγίδα από Α΄ή Β΄Επιμελητή,
4) Θεωρημένη αίτηση για το γνήσιο της υπογραφής από διοικητικό υπάλληλο και σφραγίδα.
5) Τιμολόγιο
2η Παροχή Ακουστικού: 
1) Γνωμάτευση από ιδιώτη γιατρό,
2) Ακοόγραμμα
3) Βιβλιάριο ασθενείας και ταυτότητα
4) Τιμολόγιο
352,16€ 

 

4
Τ.Ε.Β.Ε. & ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ

 

1) Βεβαίωση και ακοόγραμμα Δ/ντού Κρατικού Νοσοκομείου
2) Σφραγίδα από την Γραμματεία
3) Έγκριση και βεβαίωση από τον ελεγκτή ιατρό
(για ποσό άνω των 880,41€ χρειάζονται 3 προσφορές)
4)Τιμολόγιο στο όνομα του άμεσα ασφαλισμένου
5) Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας Ε 3/833 και CE.

 

Δίνουν το 75% της αξίας για 2 ακουστικά έως 1000,00€

 

2
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

 

1) Γνωμάτευση από οποιονδήποτε ΩΡΛ & Ακοόγραμμα 
2) Τιμολόγιο

Και οι έμμεσα ασφαλισμένοι δικαιούνται ακουστικό

 

396,20€ 

 

2
Τ.Σ.Α.

Υπάγονται στο ταμείο του ΙΚΑ
   
Τ.Σ.Α.Υ. 

 

1) Γνωμάτευση γραμμένη στο βιβλιάριο από Κρατικό Νοσοκομείο,
2) Ακοόγραμμα, 
3) Σφραγίδα Νοσοκομείου
4) Τιμολόγιο
300,00€ ενήλικες
400,00€ παιδιά

 

5
Τ.Σ.Ε.ΥΠ

 

1) Γνωμάτευση,
2) Ακοόγραμμα, 
3) έγκριση από το Ταμείο
Βαρέα 143,33€
Μεσαία 125,40€
Ελαφριά 107,50€

 

 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

 

1) Βεβαίωση και ακοόγραμμα από οποιονδήποτε ΩΡΛ 
2) Τιμολόγιο

Επίσης δικαιολογεί 2 ακουστικά όπως και ανταλλακτικά

352,16€


2
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

 

1) Γνωμάτευση στο βιβλιάριο, 
2) Ακοόγραμμα από οποιονδήποτε ΩΡΛ ιατρό,
3) Θεώρηση από το ταμείο 
4) Τιμολόγιο

(+ 3 προσφορές αν πρόκειται για παιδί)

600,00€


2