Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής  

Μετά την παραίτηση του κ Σπυριδωνίδη Μιχαήλ και την ανάκληση των παραιτήσεων της κας  Ανδρεάδη Γεωργίας, του κ. Ξεπαπαδάκη Δηµήτριου και του κ. Δουράκου Σπυρίδωνα συγκροτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00 το νέο Δ.Σ. και τα µέλη του έλαβαν τις εξής θέσεις:  

Πρόεδρος:

Τσίγκος  Αθανάσιος  

Αντιπρόεδρος:

Χρυσικός Δηµήτριος  

Γεν. Γραµµατέας:

Κώνστας Πάρις  

Ταµίας:

Ανδρεάδη Γεωργία  

Μέλη:

  • Ξεπαπαδάκης Δηµήτριος
  • Μαραγκός Αργύριος
  • Δουράκος Σπυρίδων  

Αναπληρωµατικά µέλη:

  • Δηµόπουλος Ανδρέας
  • Κασάπογλου Ανέστης  

Ο πρόεδρος  της εφορευτικής επιτροπής  
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος