ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GOLDEN AGE ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

 

10.00 -12.30 Τακτική Γ. Συνέλευση
12.30 -13.00 Διάλειµµα – Ελαφρύ γεύµα
13.00 -15.30 Ψηφοφορία
16.00 Ανακοίνωση Ψηφοφορίας
16.00 -17.00 Συνεδρίαση Νέου Διοικητικού Συµβουλίου για την εκλογή προεδρείου

Με εκτίµηση Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος
Δηµήτρης Χρυσικός, MSc

Ο Γεν. Γραµµατέας
Πάρις Κώνστας

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ